Santocka 39
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu
Struga 61 (Prawobrzeże)
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu

Tikkurila ClimateCooler Catalyst powrót

Tikkurila ClimateCooler Catalyst

Tikkurila ClimateCooler Catalyst

Produkt na zamówienie

tel. 530 864 096

tel. 517 114 681

 

OPIS PRODUKTU:

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca,elastyczna farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne z efektem fotokatalitycznym. Dzięki zawartości specjalnych pigmentów rozkłada szkodliwe związki tlenków azotu w nieszkodliwe związki NO3⁻ (sole).

 

ZALETY PRODUKTU:

  • Odbija do 80% promieniowania cieplnego
  • Dzięki zawartości specjalnych pigmentów rozkłada szkodliwe związki tlenków azotu w nieszkodliwe związku NO3 (sole)

Zastosowanie:
Pokrycia dachowe bitumiczne, z płyt włóknisto-cementowych, dachówki betonowe oraz zagruntowane pokrycia stalowe.

Stopień połysku:
Mat.

Farba podkładowa:
Tikkurila ClimateCooler Uni Primer na dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe oraz zagruntowane dachy blaszane. Tikkurila ClimateCooler Flex Primer na podłoża bitumiczne lub płyty włóknisto-cementowe.

Wydajność teoretyczna:
3-4 m²/l

Opakowanie:
20l

Facebook