Santocka 39
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu
Struga 61 (Prawobrzeże)
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu

Tikkurila ClimateCooler Flex Prime powrót

Tikkurila ClimateCooler Flex Prime

Tikkurila ClimateCooler Flex Prime

OPIS PRODUKTU:

Wodorozcieńczalna, elastyczna gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie cieplne.

 

ZALETY PRODUKTU:

  • Wraz z produktem TIkkurila ClimateCooler Flex Topcoat – odbija do 80% promieniowania cieplnego.

Zastosowanie:
Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. UWAGA! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.

Stopień połysku:
Mat.

Farba podkładowa:
Nie dotyczy.

Wydajność teoretyczna:
4-6 m²/l

Opakowanie:
20 l

Facebook