Santocka 39
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu
Struga 61 (Prawobrzeże)
Szczecin
Zapoznaj się z naszą ofertą farb
dla domu i przemysłu

Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat powrót

Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat

Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat

OPIS PRODUKTU:

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.

 

ZALETY PRODUKTU:

Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Primer – odbija do 80% promieniowania cieplnego.

Zastosowanie:
Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. UWAGA! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.

Stopień połysku:
Mat.

Farba podkładowa:
Tikkurila ClimateCooler Uni Primer na dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe oraz zagruntowane dachy blaszane. Tikkurila ClimateCooler Flex Primer na podłoża bitumiczne lub płyty włóknisto-cementowe.

Wydajność teoretyczna:
4-6 m²/l

Opakowanie:
20l

Facebook